Aanmeten van een compressiehulpmiddel

Door de uitbraak van het coronavirus is het voor veel bandagisten en therapeuten momenteel niet meer mogelijk om patiënten te bezoeken. Hierdoor worden de mogelijkheden tot het aanmeten en leveren van compressiehulpmiddelen ernstig beperkt. Het risico op een verslechtering van het oedeem en aanverwante problematiek is daardoor groot. Gelukkig heeft deze groep vaak nog wel contact met andere zorgverleners.

Bij JOBST staat de ondersteuning van zorgprofessionals en patiënten bovenaan. Op deze pagina vindt u daarom een instructie die gebruikt kan worden om de maten op te nemen en door te geven aan een bandagist of therapeut zodat de patiënt van een compressiehulpmiddel kan worden voorzien.

Aanmeetinstructie


Deze instructie is gemaakt met het doel om tijdens de COVID-19 uitbraak op begeleide wijze een JOBST compressiehulpmiddel te kunnen aanmeten. Het maakt het voor de bandagist/therapeut mogelijk om de patiënt van een compressiehulpmiddel te voorzien. De methode van meten is aangepast en reflecteert niet de normale werkwijze. Neem bij twijfel altijd contact op met de bandagist/therapeut.

Neem alle maten aan de binnenzijde van de voet en het been. In deze instructie is het meetlint vastgemaakt aan de voet. Dit dient alleen ter verduidelijking en is niet nodig voor een correcte maatname.

Eerste stap

Verzamel de volgende materialen: een meetlint (het maakt niet uit in welke vorm), een pen, een bestelformulier of een blanco papier, eventueel een kohlpotlood en een smartphone.

Tweede stap

Was uw handen. Bent u een zorgprofessional, trek dan disposable handschoenen aan en draag een mondmasker. Laat de patiënt de onderbenen vrij maken van kleding, sokken en schoenen of help hierbij. Neem plaats op bed of op een bank.

Derde stap

Duw de voet in 90 graden. Zoek het punt waar de voet overgaat in de grote teen en zet een streepje.

Vierde stap

Meet de lengte van de hak tot het streepje. Noteer dit bij “lengte A”.

Vijfde stap

Meet op dit punt rondom over het breedste deel van de voet. Noteer dit bij “omvang A”.

Zesde stap

Duw de voet in 90 graden. Meet schuin over het midden van de hak en pezen. Noteer dit bij “omvang Y”.

Zevende stap

Duw de voet in 90 graden. Zoek de knieschijf. Leg 2 vingers plat naast elkaar tegen de onderzijde en zet een streepje.

Achtste stap

Meet de lengte van de hak tot het streepje. Noteer dit bij “lengte D”.

Negende stap

Meet op dit punt rondom. Noteer dit bij “omvang D”.

Tiende stap

Bereken “lengte B1” door de lengte van “lengte D” door 2 te delen. Noteer deze lengte alvast bij “lengte B1”.

Elfde stap

Duw de voet in 90 graden. Meet nu van de hak tot het punt waar “lengte B1” zich bevindt en zet een streepje.

Twaalfde stap

Meet hier rondom. Noteer dit bij “omvang B1”.

Dertiende stap

Bereken het midden tussen “lengte B1” en “lengte D” en tel daar 1 cm bij op. Noteer deze lengte alvast bij “lengte C”.

Veertiende stap

Duw de voet in 90 graden. Meet van de hak tot dit punt en zet een streepje.

Vijftiende stap

Meet hier rondom. Noteer dit bij “omvang C”.

Zestiende stap

Duw de voet in 90 graden. Zoek het smalste deel vlak boven de enkelknobbels en zet een streepje.

Zeventiende stap

Meet de lengte van de hak tot het streepje. Noteer dit bij “lengte B”.

Achttiende stap

Meet op dit punt ook romdom. Noteer dit bij “omvang B”.

Negentiende stap

Maak in daglicht vanuit een laag standpunt een foto van de onderbenen. Maak foto’s van voor- en achterzijde. Deze foto’s kunnen de leverancier eventueel helpen om een juiste keuze te maken.

De bestelling vindt plaats via uw vaste leverancier van compressiehulpmiddelen. Neem contact op om het vervolg te bespreken. Houd daarbij relevante medische gegevens bij de hand.

Wanneer u twijfelt over de inzet van compressiehulpmiddelen of met onvoorziene situaties zoals pijn te maken krijgt, neemt u dan direct contact op met de voorschrijver.


Fabrieken JOBST®

Het coronavirus brengt veel uitdagingen met zich mee. Ook binnen de JOBST fabrieken zijn alle noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan de voorschriften qua hygiëne en veiligheid om de continuïteit van de productie te kunnen garanderen.

Heeft u vragen over de inzet van een compressiehulpmiddel? Neem dan contact op met de voorschrijver.
Wilt u meer informatie over de aanmeetinstructie? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service van JOBST via: 030-6984700.

Disclaimer

Deze instructie is gemaakt met het doel om tijdens de COVID-19 uitbraak op begeleide wijze een JOBST compressiehulpmiddel te kunnen aanmeten. Het maakt het voor de bandagist/therapeut mogelijk om de patiënt van een compressiehulpmiddel te voorzien. De methode van meten is aangepast en reflecteert niet de normale werkwijze. Neem bij twijfel altijd contact op met de bandagist/therapeut.